Jay Ryser Photography | Amanda-LK
I always enjoy working with Amanda - she's so expressive. In retrospect, I wish we had done some high key images, too.
Amanda Purple Hair-07747Amanda-07733Amanda-07744-BW-Amanda-07744Amanda-07747Amanda-07751-BW-Amanda-07751Amanda-07781Amanda-07783Amanda-07784Amanda-07787Amanda-07788Amanda-07789Amanda-07790Amanda-07792Amanda-07792Amanda-07793Amanda-07795Amanda-07796Amanda-07798